Om gården

och oss

Rya gård ligger naturskönt i Valinge, där Hallands kustslätt övergått i mer kuperat landskap på väg mot Småländska höglandet. Namnet på platsen, Rye, finns omnämnt i bevarad skrift första gången 1574. Det kommer från ordet ”röja”, liksom platsnamn som Ryd, -rödja, Ry, -red, -rud. Under flera århundraden har marken i huvudsak utgjorts av ljunghed och betesängar, åkrar har funnits i dalen sedan minst 1700-talet. Så sent som på 1930-talet kunde man se havet från inägan Blåsås på höjden mot Östra Derome-hållet. Men under 1900-talet har man planterat skog eller odlat mer intensivt än förr på det mesta av Hallands ljunghedar. Så hälften av gårdens 31 ha utgörs av skog, knappt 5 ha är hagmark/naturbete och 10 ha åker.

Kvarn, ränna och bäck januari 2018

I gårdscentrum finns en vattenkvarn som ägs av kommunen men sköts av Lindberga Hembygdsförening. Den byggdes på 1700-talet med vattenhjul i Ryabäcken som dränerar Ryasjön (som i sin tur får sitt vatten från Bönarpesjö och är ett källflöde till Skuttran, ån som mynnar i Viskan strax väster om väg 41 i Derome.) 1912-62 drevs kvarnen av en turbin, sedan tog modernare kvarnar över mjöltillverkning mm, men man fortsatte att ”nöta klöver”, d.v.s. ta fram klöverfrö, i många år på Rya gård. 1977-78 byggdes ett nytt vattenhjul med hjälp av frivilliga krafter i Hembygdsföreningen. Under 2018-2020 har vi tillsammans med ett arbetslag från Hembygdsföreningen jobbat på tisdag eftermiddagar för att få ordning på vattenrännan med dammluckor, hjulet och mekaniken, så att det ska gå att mala litet spannmål vid återkommande kvarndagar. Invigning skedde 7 nov 2021 i Hembygdsföreningens regi med malning av några säckar svedjeråg från vår åkrar.

…och 2020, med ny ränna, arbetet fortsätter

Under 1900-talet har gården drivits av fyra generationer Svensson: 1897-1913 Zakeus och Britta Christina, 1913-1950 Karl och Charlotta, 1950-1981 Bror och Elin, 1981-2000 Lennart och Gun-Britt. De senare är fortfarande våra hjälpsamma, goa grannar, liksom Lennarts bror Sivert med hustru Marita. Även Anders och Mona Kjernholm som vi köpte gården av 2010 bor kvar på avstyckad mark och bedriver kurser för hundägare. ”Här är gott att vara”, som Anders har sagt.

Vi, Christer och Gertrud Sandberg, har bott och verkat i Västerås med omnejd. När barnen hade flugit ur boet och sönerna mötte kärleken som förde dem till Göteborgstrakten, så beslöt vi oss för att förverkliga drömmen om att flytta till landsbygden och bl.a. odla grönsaker i större skala än på villatomten i stadens utkant. Vi har varit intresserade av jordbruk och djur sedan barndomen, men yrkeslivet blev ett annat. Vi har tittat på många gårdar. Rya blev kärlek vid första ögonkastet.

Vi såg Rya första gången vintertid. Här utsikt mot Stamnareds kyrka

Vi började med att röja grönsaksland och skaffa de får som behövdes för att hålla hagmarkerna öppna. Det blev Ryafår. (Där ”rya” kommer av ullegenskaperna, se www.ryafaret.se !) Efter 3-5 år tog vi successivt över åkrarna och odlar nu det mesta av djurens vinterfoder. Odlingarna är KRAV-certifierade, huvudsakligen vall för bete och ensilage. Vi har med råg i växtföljden bl.a. för att den håller tillbaka ogräs, och vi odlar spannmål dels till djuren, dels kultursorter avsedda för Limabacka Kvarn. (Läs mer på www.allkorn.se ) Vår inriktning är att odlingarna ska berika jorden med ökning av mullhalt och gynnande av mikrolivet, alltså hållbarhet och kolbindning i marken.

Tackor och lamm med svedjeråg i bakgrunden sommaren 2017

Just nu diskuteras hållbarhet och hälsa intensivt. Vi tror att det är bra att minska intag av rött kött och äta mer grönsaker. Men på gårdens typ av mark går det inte att driva produktion av rent vegetariska produkter, vall behöver dominera i växtföljden. Lagom mycket kött är en god källa till proteiner och andra näringsämnen. Om man äter mindre mängder än som varit brukligt de senaste 30-50 åren, så går det också att ha råd med kött av hög kvalitet, framställt med djurvälfärd, och med betesdrift som binder koldioxid. Den som vet något om matlagning vet också att det inte bara är filén som duger, utan det går att laga läckra rätter av alla delar på djuret. Vi odlar också t.ex. baljväxter och är självförsörjande på många grönsaker, säljer överskottet. Litet tips om vad som kan tillagas av gårdens produkter finns i menyn ovan under rubriken Matrecept.

Gråärt och bondböna till vänster-mitten, kronärtskockor till höger, i bakgrunden lin på tork och rågåker efter tröskning. September 2017

Flygfoto på gården 1959, en hel del har hänt sedan dess.