Hem

Rya gård ligger i Valinge utanför Varberg. Det är en liten gård med marker i den halländska mellanbygden med gräns mot Rya sjö. Tidigare var här ett typiskt blandjordbruk följt av grisproduktion. Numera sköts markerna av en liten besättning med Ryafår. Denna bild visar våra första årgångar av Ryafår vid första mötet med en gräsklippare.