Löpankor

Våra löpankor är den perfekta biologiska bekämpningen av mördarsniglar. De springer runt i flock och plockar sniglar så fort det är blött i marken. Fast ibland tar de sig ett dopp i damm, bäck eller kvarnkanal:

På kvällarna står de på rad och vill in i sin rovdjurssäkra bur. När de vill värper de goda ägg under natten. På senare år har de varit litet förvirrade av varma vintrar. Ofta kommer det första ägget på julafton! När vi har överskott säljer vi ägg.

Under försommaren brukar några ankor ruva. Ällingarna kläcks efter 4 veckor och har blivit så gott som fullvuxna efter ytterligare 6-8 veckor. På det viset får vi ersättning för förluster till hök och räv, ett pris som ankorna betalar för sin frihet. Fast flocken är ganska vaksam och lär sig hela tiden nya sätt att freda sig. (I karantänstider – fågelinfluensa – utfodras ankorna endast i burarna, eller är instängda när det påbjuds.)

Januari-21

Snigelfrossa i grönsakslandet